Seymour Duncan Humbucker SH-2B Jazz Model Bridge Pickup Gold Cover

$105.00
Out of stock
SKU
11102-05-Gc

Seymour Duncan Humbucker SH-2B Jazz Model Bridge Pickup Gold Cover

Seymour Duncan Humbucker SH-2B Jazz Model Bridge Pickup Gold Cover 11102-05-Gc
Seymour Duncan Humbucker SH-2B Jazz Model Bridge Pickup Gold Cover 11102-05-Gc