Luna Uke Vintage Mahogany w/Preamp Soprano UKE VMS EL

$99.00
In stock
SKU
UKE VMS EL
Luna Uke Vintage Mahogany w/Preamp Soprano UKE VMS EL UKE VMS EL
Luna Uke Vintage Mahogany w/Preamp Soprano UKE VMS EL UKE VMS EL